ENFLASYON MUHASEBESİ EĞİTİMİ

 VUK & TFRS KAPSAMINDA ENFLASYONMUHASEBESİ EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği:

1.Enflasyon Düzeltmesi İle İlgili Yasal düzenlemeler

2.Düzeltme işlemine tabi tutulacak mali tablolar

Giriş:

3.Enflasyonun tanımı ve önemi

Enflasyon Çeşitleri Nelerdir?

4.Enflasyon Muhasebesi Genel Koşulları

5.Enflasyon Düzeltmesi Yapabilecek Olanlar

6.Enflasyon Düzeltmesi Yapamayacak Olanlar

7.Düzeltme işlemine tabi tutulacak kıymetler

Parasal Kalemler

Parasal Olmayan Kalemler

Enflasyonun Etkileri

8.Genel Etkileri

9.Bilanço Etkileri

Parasal Varlıklara Etkileri

Parasal Olmayan Varlıklara Etkileri

Parasal Yükümlülüklere Etkileri

Parasal Olmayan Yükümlülüklere Etkileri

10.Gelir Tablosu Etkileri

11.Enflasyon düzeltmesinin vergisel etkileri

Enflasyon Muhasebesi Kavramları

12-Sermayenin Korunması İlkeleri

13- Nominal değer, reel değer ve satın alma gücü koruması

14- Enflasyon endeksleri ve fiyat endeksleri

15-Düzeltme Katsayısı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

16-Taşıma Katsayısı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

17- Reel Olmayan Finansman Maliyeti (ROFM) Nedir?

Reel Olmayan Finansman Maliyeti (Rofm) Nasil Hesaplanir?

“Borç Tutarının Esas Alınması Yöntemi Nedir?”

“Toplam Finansman Maliyetinin Esas Alınması Nedir?

18-Toplulaştırılmış Yöntem Nedir?

Dönem Ortalama Düzeltme Katsayısı ( Basit Ortalama Yöntemi ) Nedir?

Stok Devir Hızı Yöntemi.ne göre tespit edilecek düzeltme katsayısı Nedir?

“Hareketli Ağırlıklı Ortalama Yöntemi”

19-Düzeltme İşleminde Endeksleme İçin Esas Tarihler Nelerdir?

20-Birikmiş Amortisman Düzeltmesi

21- Enflasyon Düzeltmesi Muhasebe Hesapları

Enflasyon Muhasebesi Kayıtları VUK & TFRS

22-Stoklar

23-Alınan Verilen Avanslar

24-Peşin Ödenmiş Giderler Ertelenmiş Gelirler

25-Maddi Duran Varliklar

26-Mali Duran Varlıklar

27-Öz Sermaye Hesapları

28-Gelir Tablosu Hesapları

29-Kiralamalar

30-Ertelenmiş Vergi